புதன், 19 செப்டம்பர், 2012

படங்கள் 20/9/2012


படங்கள்

  


முஹம்மது நபி ஸல்லல்லாஹ் அலைஹி வஸல்லம் அவர்களின் காலடி தடம்
FOOT PRINT OF PROPHET MUHAMMED

முஹம்மது நபி ஸல்லல்லாஹ் அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் எகிப்து ஆட்சியாளர் முகாவுகிஸ்க்கு அனுப்பிய கடிதம்
(டாப்காப்பி அருங்காட்சியகம், இஸ்தான்புல்-துருக்கி)
Prophet Muhammed's letter to Muqauqis, Cheif of Copts of Egypt. -Topkapi Museum, Istanbul - Turkey)
முஹம்மது நபி ஸல்லல்லாஹ் அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் பயன்படுத்திய வாள்
(SWORD OF PROPHET MUHAMMED)

ஸஹாபாக்கள் பயன்படுத்திய வாள்கள்

ஸஹாபாக்கள் பயன்படுத்திய வாள்கள்
(டாப்காப்பி அருங்காட்சியகம், இஸ்தான்புல்-துருக்கி)
(SWORDS OF KHALIFA SAHABIS)
Topkapi Museum , Isanbul - Turkey

கஃபாவில் உள்ள கருப்பு கல்லின் தங்கத்திலான பழைய மூடி
(டாப்காப்பி அருங்காட்சியகம், இஸ்தான்புல்-துருக்கி) 
(GOLD COVER OF THE BLACK STONE IN KAABA - Topkapi Museum, Istanbul - Turkey)


ஜம்ஜம் தண்ணீர் எடுக்க பயன்படுத்தபட்ட கப்பி மற்றும் பித்தளையிலான வாளி 
(Pulley and brass bucket for lifting ZamZam water)
முஹம்மது நபி ஸல்லல்லாஹ் அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் பயன்படுத்திய செருப்பு
(டாப்காப்பி அருங்காட்சியகம், இஸ்தான்புல்-துருக்கி)

(LEATHER SANDALS OF PROPHET MUHAMMED -Topkapi Museum, Istanbul - Turkey)
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0